Is jouw website klaar voor de privacy wetgeving per 1 januari 2016?

  • 3 min. leestijd
  • 04 januari 2016

Privacy bescherming van de online consument wordt voor de overheid steeds belangrijker. De wetswijzigingen op dit gebied volgen elkaar dan ook in rap tempo op en overtredingen worden strenger aangepakt en hoger beboet. Het is dan ook belangrijk dat marketeers zich bewust zijn van de vernieuwde regels en wetgeving omtrent de cookiewet en Wet bescherming persoonsgegevens.

De cookiewet is in het eerste kwartaal van 2015 gewijzigd en sinds 1 januari 2016 zijn er weer een aantal belangrijke zaken veranderd omtrent de bescherming van persoonsgegevens online. Hoe zit dat nu allemaal en zijn alle maatregelen al getroffen door jouw bedrijf? We zetten de belangrijkste punten voor je op een rijtje!

Wat is er al veranderd in 2015?

  • Voordat deze wetswijziging van kracht was, was er voor elke geplaatste cookie toestemming nodig. Sinds de wijzigingen begin 2015 is dit niet meer nodig. Er gelden wel strikte voorwaarden nu er geen toestemming meer hoeft te worden gevraagd.
  • Ook sinds begin 2015 hebben organisaties geen toestemming meer nodig van de bezoeker voor het plaatsen van cookies die de effectiviteit of kwaliteit van een website analyseren. Ondanks dat er veel cookies mogen worden geplaatst zonder toestemming, is het in sommige gevallen nog wél verplicht om toestemming te krijgen van de gebruiker.
  • Daarnaast is het ook voor cookies die weinig impact hebben op de privacy van de gebruiker, zoals analytics cookies, niet meer nodig om toestemming van de bezoeker te krijgen. Google Analytics is hier een voorbeeld van. De tool dient wel volgens bepaalde regels ingesteld te worden. Als dit niet correct is ingesteld, riskeert jouw organisatie een boete.
  • Het toepassen van remarketing of de inzet van cookies voor profilering en tracking mag niet zonder toestemming van de bezoeker van de website. Dit heeft als gevolg dat de tools die dit mogelijk maken anders moeten worden ingericht dan voorheen.

Wat verandert er in 2016?

  • Het College bescherming persoonsgegevens is sinds 1 januari 2016 veranderd in Autoriteit persoonsgegevens. De Autoriteit persoonsgegevens heeft meer boetebevoegdheid dan in het verleden. Daarnaast heeft zij vanaf het nieuwe jaar de mogelijkheid tot het geven van een ‘bindende aanwijzing’.
  • Een bindende aanwijzing wordt gegeven wanneer een overtreding ‘niet opzettelijk en niet door ernstig verwijtbare nalatigheid’ is gemaakt. Het niet naleven van een aanwijzing, zal resulteren in een boete of een andere passende straf.
  • Daarnaast is er een nieuw artikel aan de Wbp toegevoegd, namelijk de Wet meldplicht datalekken. Wanneer er inbreuk wordt gemaakt op de regels omtrent de beveiliging van een onrechtmatige verwerking of verlies van persoonsgegevens, moet dit worden gemeld. Als organisatie ben je verantwoordelijk voor een goede beveiliging van de persoonsgegevens.
  • De online gegevens moeten niet meer alleen op technische wijze worden beschermd tegen toegang van derden. Organisaties dienen er ook intern voor te zorgen dat de gegevens alleen toegankelijk zijn voor die afdelingen van het bedrijf die over deze gegevens mogen beschikken. Onrechtmatig gebruik van of onzorgvuldig omgaan met deze gegevens kan leiden tot een hoge boete.

Kortom?

In het eerste kwartaal van 2015 zijn er wijzigingen doorgevoerd in de cookiewet. Wellicht zijn er een aantal aspecten van de nieuwe cookiewet op jouw website van toepassing die je nog niet hebt gewijzigd. Daarnaast wordt de bescherming van persoonsgegevens dit aankomende jaar belangrijker. Bedrijven worden scherper in de gaten gehouden en er worden meer regels verbonden aan het verzamelen van deze gegevens. Jouw organisatie dient zowel technische en organisatorische maatregelen te treffen ter bescherming van deze gegevens. Als organisatie kan het grote gevolgen hebben om onjuist of onvoorzichtig met persoonsgegevens om te gaan. Dit kan leiden tot een forse boete of zelfs tot permanente reputatieschade.

Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van dit artikel of heb je professionele hulp nodig bij het aanpassen van je website om te voldoen aan de wetgeving, dan zijn wij je graag van dienst.

blogoverzicht

einde

Behoefte aan advies op maat voor jouw project?

contact