Social media monitoring en analyse Nederlandse Orde van Advocaten

  • 2 min. leestijd
  • 27 juni 2012

De Orde van Advocaten houdt toezicht op de advocatuur in Nederland en adviseert het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor goede en bruikbare wetgeving. Advocatuur is een veel besproken onderwerp op social media. Voor de Orde van Advocaten is het belangrijk om deel te nemen aan deze online dialoog.

Be Socialized heeft voor de Nederlandse Orde van Advocaten een social media monitoring scan en analyse verzorgd. Er wordt gekeken naar de huidige inzet van social media door de Nederlandse Orde van Advocaten maar tevens naar de inzet van social media door andere partijen op juridisch gebied. Tevens vergelijken we de inzet met een organisatie uit een andere branche waarvan we vinden dat deze goed acteren in social media.

Op basis van de uitgebreide analyse is een rapport geschreven met daarin per kanaal, en per onderzochte partijen een vergelijking met De Orde. Welke partijen of mensen zijn actief, waarover spreekt men, op welke momenten spreekt men, in welke landen? Wat is de beste manier om social media in te gaan zetten? We hebben op basis van de analyse aanbevelingen gedaan voor toekomstige inzet van social media door De Orde.

Momenteel worden gezamenlijk veranderingen doorgevoerd om de social media inzet te verbeteren. Be Socialized zal tussentijds opnieuw monitoring onderzoek uitvoeren om te kijken wat de ontwikkelingen zijn op social media gebied. Wat van de veranderingen werkt wel en wat niet, en hoe kunnen we zaken bijsturen? Er zal in eerste instantie specifiek aandacht besteed worden aan de kanalen Twitter, Linkedin en Facebook.

Bij de beoordeling van social media voor de Nederlandse Orde van Advocaten heeft Be Socialized aandacht gegeven aan doelstelling, doelgroepen per kanaal en social media kanalen specifiek. In het kort:

  • Hoe kan de Nederlandse Orde van Advocaten de social media kanalen beter inzetten.
  • Wat wordt er over de Nederlandse Orde van Advocaten en vergelijkbare spelers gezegd op social media?
  • Wat zijn verbeterpunten op content gebied?
  • Wat doen andere partijen aan wie de Orde zich meet op social media?

De uitgebreide scan is gemaakt op basis van diverse relevante steekwoorden welke zijn onderzocht in social media en andere online bronnen (nieuwssites, blogs, fora, etc.) Een analist van Be Socialized werkte ten behoeve van de analyse met diverse geavanceerde social media analytische tools.

Be Socialized verzorgt monitoring en analyse in social media en op internet voor bedrijven. Dit geeft zeer interessante informatie voor de ontwikkeling van een social media strategie en ontwikkeling van nieuw te gebruiken content. Ook wordt de monitoring en analyse toegepast voor viral- en online video gebruik.

blogoverzicht

einde

Behoefte aan advies op maat voor jouw project?

contact