Facebook in Nederland meer gebruikers dan Hyves

  • 3 min. leestijd
  • 12 juli 2011

Facebook heeft meer gebruikers dan Hyves in Nederland. Aldus onderzoek van het Nederlandse Newcom Research (N=8.431) dat enige tijd terug werd gepubliceerd. Om wat meer te weten te komen over het onderzoek heb ik inzicht gehad in het volledige rapport van Newcom. In dit artikel meer over dit onderzoek. Belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat Facebook met 4.979.000 gebruikers groter is dan Hyves, dat 4.854.500 gebruikers telt. Daarbij is het aantal mensen dat Hyves “gebruikt heeft maar nu niet meer” twee keer zo groot (16 procent vs. 7 procent) als bij Facebook. In dagelijks gebruik is te zien dat Facebookers actiever zijn. Zo’n 44 procent van de Facebook gebruikers gebruikt het sociale netwerk elke dag, tegenover 34 procent van de Hyvers.

Ook heeft Newcom de overlap onderzocht. Zo blijkt dat 64 procent van de Hyves gebruikers ook Facebook gebruikt. Andersom gebruikt 62 procent van de Facebookers ook Hyves. Bijzonder vind ik het dat YouTube het meest populaire platform is in Nederland als je kijkt naar de gebruikersaantallen. Zo’n 6,1 miljoen Nederlanders maken gebruik van Google’s video platform. Het hoge aantal is deels te verklaren doordat Newcom zowel gebruikers met een account als gebruikers die alleen filmpjes bekijken meerekent. Verder is opvallend hoeveel gebruikers Schoolbank links laten liggen. Op dit moment zijn er meer afhakers (28 procent) dan gebruikers (18 procent).

Wat daarnaast opvalt is het lage percentage gebruikers dat Twitter heeft gebruikt maar is afgehaakt. Twitter kent toch een behoorlijke ‘learning curve’, maar blijkbaar weegt de populariteit van het sociale medium daar toch tegenop. Het percentage afhakers (5 procent) ligt lager dan die van zowel Hyves, Facebook als YouTube. Het mag geen verrassing zijn dat Twitter gebruikers de meest actieve zijn, bijna de helft van hen twittert dagelijks.

Demographics: Mannen, vrouwen & sociale netwerken

Van de sociale netwerken maken meer vrouwen dan mannen gebruik. Van alle vrouwen in Nederland maakt 48% gebruik van Facebook. Van de Nederlandse mannen is ‘slechts’ 32% actief op Facebook. Soortgelijke getallen zien we ook bij Hyves, namelijk 49% van alle vrouwen en 29% van alle mannen is te vinden op Hyves. Bij YouTube en Twitter is de balans wel 50/50. Van LinkedIn maken meer mannen gebruik (56 procent). Hetzelfde geldt voor Flickr (61 procent) en Schoolbank (57 procent).

Leeftijd op Hyves & Facebook

Belangrijk minpunt van het onderzoek is dat gebruikers van onder de 15 niet zijn meegenomen. Daardoor zouden de resultaten van dit onderzoek meer naar Facebook kunnen neigen. Wanneer we kijken naar de splitsing per leeftijd is het Hyves gebruik van 15-20 jarigen inderdaad hoger dan voor Facebook. Het verschil is echter niet heel groot (73 procent Facebook vs. 68 procent Hyves). Ook 80+ gebruikers maken meer gebruik van Hyves dan Facebook. Erg jammer dat <15 niet is meegenomen.

Gebruikerskenmerken

Daarnaast vertelt het onderzoek nog van enkele feiten hoe de sociale media worden gebruikt. Zo heeft 36 procent van de sociale media gebruikers nieuwe kennissen opgedaan, 30 procent heeft er intensere familiebanden aan overgehouden en 26 procent nieuwe kennis opgedaan binnen hun vakgebied. Wanneer we kijken naar de activiteiten van gebruikers zien we dit ook terug. 45 procent onderhoudt vriendschappelijke contacten, 41 procent bekijkt profielen van anderen en 37 procent stuurt rechtstreeks berichten naar anderen. Verder worden rich media (foto’s/video’s) veel bekeken, maar is het deelgedrag onder respondenten zelf juist weinig populair. Grote ergernissen zijn het uitnodigen van mensen die je niet kent (54 procent), de hoeveelheid advertenties (31 procent) en slecht taalgebruik (23 procent). Qua consumentenvertrouwen voor de toekomst schaart Hyves zich tussen Schoolbank en MySpace. Geen goed teken. YouTube, Facebook, LinkedIn en Twitter kunnen wel op veel vertrouwen rekenen.

Onderzoeksopzet

In totaal zijn er 8.431 respondenten benaderd. De doelstelling van Newcom was een landelijk representatieve sample voor Nederlanders van 15 jaar en ouder met internettoegang. 80 procent van de Nederlandse bevolking is 15 jaar of ouder, en 90 procent heeft toegang tot internet (Eurostat, PDF). 8.030 respondenten hebben het onderzoek via internet ingevuld, en 401 zijn er telefonisch benaderd. Bovenstaande statistieken zijn het resultaat van self reported behaviour. Hier bestaat in mijn ogen ook nog het gevaar van social desirability. Wanneer er al veel geroepen wordt dat Hyves “niet meer cool is”, zeg je als consument minder snel dat jij wel veel vertrouwen hebt in Hyves. Voor Facebook geldt het omgekeerde, dat kent juist een booming karakter in Nederland. Blijft de vraag hoe kritisch je hierop moet zijn omdat je dit hier niet onderuit komt bij enquêtes. Belangrijk blijft dat de groep van onder de 14 jaar niet is meegenomen.

Bron: Marketingfacts

blogoverzicht

einde

Behoefte aan advies op maat voor jouw project?

contact