De toekomst van het internet en de gevolgen voor content marketing

  • 3 min. leestijd
  • 13 november 2014

Het einde van het jaar komt met rasse schreden naderbij. Dit is voor ons niet alleen een tijd om terug te kijken op het afgelopen jaar, maar vooral een moment om te kijken naar de toekomst. Hoe zal het er in de toekomst uitzien voor content marketing? Omdat we bij Be Socialized nog steeds geen glazen bol hebben (de levering is wat vertraagd) is het voor ons onmogelijk om je te vertellen hoe het er precies uit gaat zien over een x aantal jaar. We kunnen wel proberen in te schatten op welke wijze huidige ontwikkelingen zich verder zullen manifesteren. Great Scott! Get in the DeLorean and see what the future could bring.

Echte mensen, echte content

Een trend die we momenteel zien is die van de invloed die bepaalde sleutelfiguren, influencers hebben op consumenten. Influencers worden gezien als een autoriteit en hierdoor betrouwbaar geacht. Ze hebben een trouwe volgersschare die via social media constant op de hoogte wordt gehouden van het leven van de persoon in kwestie, evenals de producten die hij/zij gebruikt. Deze ‘peer-trust’ is de ultieme marketingdroom van content marketeers. Echte mensen die echte ervaringen omzetten in content die andere mensen over de streep trekt. De verwachting is dat deze vorm van marketing de komende jaren nog veel meer ingezet zal worden. De uitdaging voor content marketeers zal dan ook voornamelijk liggen in het overhalen van gebruikers om positief te schrijven over hun producten.

Connecting people

Je zult misschien denken: ‘Dat doen we toch al?’ Dat klopt helemaal. Toch zullen we in de toekomst nog veel meer in directe verbinding staan met de rest van de wereld. Door de globalisering groeit het aantal internetverbindingen gestaag en kunnen marketeers ook nieuwe doelgroepen in andere markten bereiken. Dit biedt mogelijkheden tot nieuwe business.

Content marketeers zullen zich dus soms op onbekend terrein moeten begeven om te onderzoeken hoe de nieuwe toetreders tot het internet het beste kunnen worden voorzien van de juiste content. Er zullen nieuwe vormen van communicatie ontstaan, ieder met een eigen doelgroep. Nieuwe doelgroepen betekent nieuwe wensen en eisen die moeten worden vervuld om deze groep effectief te (blijven) bereiken. Voor de content marketeer houdt dit in dat hij/zij creatief moet zijn met het maken van content.

Mobiele integratie

Mobiele interactie heeft de afgelopen jaren een vlucht genomen. Het heeft de manier waarop we informatie tot ons nemen radicaal veranderd. Gevolg hiervan is dat we overal op de hoogte kunnen blijven van wat er speelt binnen onze specifieke interessegebieden. De vraag is hoe lang smartphones, tablets en desktops de rol van informatieverstrekker zullen blijven vervullen. De komst van bijvoorbeeld Google Glass kan van grote invloed zijn op de strategie van content marketeers. Google Glass is een minicomputer in bril- vorm en kan naast informatie opzoeken, sites bekijken en apps gebruiken ook het gedrag van de consument monitoren. Er komt zo informatie binnen over wat de consument zoekt met het apparaat, welke apps de voorkeur hebben en met behulp van de eyetracker kan de beweging van de ogen worden gevolgd. Met de resultaten kan worden gekeken welke emoties komen kijken bij bepaalde content. Wat vindt de consument interessant? Door deze informatie te vertalen naar content op maat kan de content marketeer de consumenten nog effectiever bereiken. Denk hierbij niet alleen aan tekst, maar ook aan zaken als kleurgebruik en structuur in websites/visuals en het gebruik van video.

Van volger naar community

Voor marketeers is het van belang om mensen met elkaar te verbinden. Je bouwt communities voor een product of dienst. We zijn jarenlang gewend geweest om alleen maar berichten te verzenden. Met de komst van communities kwamen we erachter dat de consumenten niet langer passief informatie tot zich nemen, maar actief meedenken praten over onderwerpen die ze aanspreken. Consumenten zijn niet langer anoniem en raken verbonden met gelijkgestemden. Social media (en met name groepen) zijn hier een ideaal platform voor. In de toekomst zal user generated content een grotere rol gaan spelen binnen de content marketing. Deze content reflecteert de wensen en eisen van de consument. De content marketeer kan met deze informatie zorgen voor eigen content die naadloos aansluit op de eisen van de consument. Hierdoor wordt kwalitatief hoogwaardige content gewaarborgd.

Whatever may be, may be

Het verleden heeft ons er (terecht) op gewezen dat vrijwel niets onmogelijk is. In relatief korte tijd zijn de manieren waarop wij informatie ontvangen enorm veranderd. Dit zal de komende jaren ook blijven gebeuren. De data die we ontvangen gaat steeds meer richting real-time. Informatie wordt vluchtiger en het internet zal in de toekomst steeds meer informatie in zich op kunnen nemen. De vraag is of social media in de huidige vormen over een aantal jaar nog relevant is, of dat zaken als (semi) virtual reality en communicatie via hersenactiviteit (je mag dromen) alles overnemen. Hoe dan ook: we zijn nog lang niet klaar met het internet en de mogelijkheden voor content marketing!

blogoverzicht

einde

Behoefte aan advies op maat voor jouw project?

contact